2018 Οκτώβριος

logo3

Συντήρηση Συστήματος BMS Κτιρίου Βιβλιοθήκης

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τον προληπτικό έλεγχο και την τακτική συντήρηση του Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (BMS) των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου της Βιβλιοθήκης του Δήμου Κοζάνης, για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση και διαρκής λειτουργία των συστημάτων και του εξοπλισμού που εξυπηρετεί. Το λογισμικό είναι ARENA μοντέλο CLAXARENASBS05….

Read More
logo3

Συντήρηση Συστήματος Ασφαλείας Κτιρίου Βιβλιοθήκης

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τον προληπτικό έλεγχο και την τακτική συντήρηση του Κεντρικού Συστήματος Ασφαλείας του κτιρίου της Βιβλιοθήκης του Δήμου Κοζάνης, για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση και διαρκής λειτουργία του συστήματος. Το σύστημα ασφαλείας είναι κατασκευής της εταιρείας Honeywell σειράς galaxy. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πιστοποιημένοι…

Read More
logo3

Συντήρηση – Αποκατάσταση Βλαβών Ανελκυστήρων Κτιρίου Βιβλιοθήκης Κοζάνης

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τον τακτικό μηνιαίο έλεγχο, συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Κοζάνης, καθώς και την αντιμετώπιση κάθε απρόβλεπτης βλάβης και δυσλειτουργίας των ανελκυστήρων, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να διαθέτει άδεια συνεργείου…

Read More
image001

Πάνω από 60.000 τίτλους βιβλίων διαθέτει για το κοινό της η Κοβεντάρειος δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης

Posted by | Νέα | No Comments

Το δανειστικό τμήμα της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, επεκτείνοντας τις λειτουργίες του νέου της κτιρίου, διαθέτει τίτλους δανεισμού σε πάνω από 60.000 βιβλία. Η βιβλιοθήκη διαθέτει βιβλία για όλες τις κατηγορίες της γνώσης. Βιβλία για τη φιλοσοφία, ελληνική, ξένη και παιδική λογοτεχνία, για τη θρησκεία, κοινωνικές επιστήμες, εφαρμοσμένες τέχνες, ιστορία…

Read More
logo3

Αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιρίου βιβλιοθήκης

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου «Αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιρίου βιβλιοθήκης, εξειδίκευση του ΚΑΕ 02.10.6265 (Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού)» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού 1.186,68 €…

Read More
logo3

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τον προληπτικό έλεγχο και την τακτική συντήρηση του  συστήματος Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης κτιρίου της Βιβλιοθήκης του Δήμου Κοζάνης, για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση και διαρκής λειτουργία τους.   Έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις των Τεχνικών Προτύπων: ΕΛΟΤ ΕΝ 54 « Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού…

Read More
logo3

Προκήρυξη για προμήθεια και εγκατάσταση αντιψυκτικού υγρού συστήματος ψύξης θέρμανσης

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ    Για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος ψύξης – θέρμανσης του κτηρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση αντιψυκτικού υγρού το οποίο θα προστατεύει το κύκλωμα  σε περιπτώσεις παγετού. Ο προσφέρων θα πρέπει υποχρεωτικά να λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων του χώρου, των συνθηκών…

Read More
logo3

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

1.  Σκοπός Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 7.849,2 €, για τις ανάγκες του νέου κτηρίου της ΚΔΒΚ κρίνεται σκόπιμο να συντηρηθούν έπιπλα  και βιβλιοστάσια της ΚΔΒΚ. 2 . Προϋπολογισμός – Αντικείμενο του έργου       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:      6.330€  Φ.Π.Α. 24%:      1519,2€ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  …

Read More
logo3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΩΝ

Posted by | Νέα, Προκηρύξεις | No Comments

Αντικείμενο του έργου   Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις παραπάνω εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 4.119,38  €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της ΚΔΒΚ. Προτείνετε ο κωδικός (Κ.Α.Ε) 10.6616 » Προμήθεια ειδών φωτισμού και διακόσμησης χώρων » για  το ποσό των 4.119,38 ευρώ, που είναι εγγεγραμμένος στον…

Read More

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2