Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης παρέχει ανοιχτή πρόσβαση στις βιβλιογραφικές της εγγραφές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50

Δεκέμβριος, 13 2019
logo3

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης παρέχει ανοιχτή πρόσβαση στις βιβλιογραφικές της εγγραφές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50
Οι βιβλιοθήκες που ενδιαφέρονται μπορούν να αναζητούν και να κατεβάζουν μεμονωμένες εγγραφές με σκοπό να ενημερώσουν και να εμπλουτίσουν τον κατάλογό τους.
Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι ανοιχτή για όλους, χωρίς να απαιτείται κάποια προέγκριση ή πιστοποίηση.
Σας παρακαλούμε να προβαίνετε σε λελογισμένη χρήση της υπηρεσίας, για λόγους σταθερότητας του συστήματος.
H Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης διατηρεί κάθε δικαίωμα ανάκλησης σε περίπτωση κακόβουλης χρήσης. Τα δεδομένα της βιβλιοθήκης δεν διατίθενται για εμπορικό σκοπό.

Τα στοιχεία σύνδεσης στον Z39.50 server μας είναι:
Hostname: opac.kozlib.gr
Port: 1028
Database: biblios
Syntax: Marc21
Encoding: UTF-8
Record type: Bibliographic