Ανακοινώσεις

logo3

Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας και αποθήκευσης αρχαιολογικής συλλογής ΚΔΒΚ» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισµού 1.875,14 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας και αποθήκευσης αρχαιολογικής συλλογής ΚΔΒΚ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού 1.875,14 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν….

Read More
logo3

Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΚΔΒΚ 2021» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισµού 1.991,44 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΚΔΒΚ 2021» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού 1991,44 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Κριτήριο…

Read More
logo3

Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Καθαριότητα του κτηρίου της Βιβλιοθήκης Κοζάνης» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού 13.627,60 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Καθαριότητα του κτηρίου της Βιβλιοθήκης Κοζάνης» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού 13.627,60 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Κριτήριο…

Read More
logo3

Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου της ΚΔΒΚ» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισµού 19.987,76 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου: « Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου της ΚΔΒΚ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού 19.987,76 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν….

Read More
logo3

Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την « Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων » με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού 2.973,52 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου: « Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού 2.973,52€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν….

Read More
logo3

Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιρίου βιβλιοθήκης, ΚΑΕ 02.10.6265», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση προϋπολογισμού 2.954,92 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου «Αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιρίου βιβλιοθήκης, ΚΑΕ 02.10.6265» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού 2.954,92 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης είναι η…

Read More
logo3

Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την « Συντήρηση και αποκατάσταση Βλαβών Ανελκυστήρων Κτιρίου Βιβλιοθήκης Κοζάνης, ΚΑΕ 02.10.6262», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση προϋπολογισμού 2.442,,80 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Βλαβών Ανελκυστήρων Κτιρίου Βιβλιοθήκης Κοζάνης, ΚΑΕ 02.10.6265» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού 2.442,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016….

Read More
logo3

Συνοπτική οικονομική κατάσταση Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Posted by | Ανακοινώσεις | No Comments

Παρατίθεται συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Για να τον δείτε πατήστε εδώ

Read More
logo3

Άνοιγμα των υπηρεσιών Δανεισμού και Επιστροφής βιβλίων από την Τετάρτη 27/1/2021

Posted by | Ανακοινώσεις, Νέα | No Comments

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης από την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 ξεκινά τον Δανεισμό & την Επιστροφή των βιβλίων μέσω ραντεβού. Η όλη διαδικασία θα γίνεται στην είσοδο της βιβλιοθήκης, τηρώντας πιστά τους κανόνες υγιεινής, σύμφωνα με τα παρακάτω: • Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού, Δευτέρα – Παρασκευή 9:00-15:00, μετά από ραντεβού….

Read More
logo3

Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού 2.993,44 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ), μετά από την αριθμ.124/1565/24.11.2020 απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ:ΩΔ6ΖΟΕ7Ζ-9Μ0), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση, προϋπολογισμού 2.993,44 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%, σύμφωνα με τις διατάξεις…

Read More