Η Κ.Δ.Β.Κ. αποτελούσε μέχρι το 1985 τμήμα του Δήμου Κοζάνης. Σήμερα είναι αυτοτελές ΝΠΔΔ* του Δήμου  (απόφαση  40/86 –ΦΕΚ 382Β΄, 10-06-1986) και διοικείται από Δ.Σ, που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και ακολουθεί την χρονική του διάρκεια.

Δ.Σ. 2019-2023

Παπαποστόλου Βασίλειος

Παπαποστόλου Βασίλειος

Πρόεδρος

Αναπληρωτής:

Τσότσιου – Τσάγια Δήμητρα

Τσότσιου – Τσάγια Δήμητρα

Αντιπρόεδρος

Αναπληρωτής :Δεμερτζίδου Ζαχαρούλα
Φλώρος Μάρκος

Φλώρος Μάρκος

Μέλος

Αναπληρωτής: Βασιλακόπουλος Βασίλειος
Χατζόγλου Νικόλαος

Χατζόγλου Νικόλαος

Μέλος

 Αναπληρωτής: Πλόσκας Λεωνίδας
Μητικάνη Βενετία

Μητικάνη Βενετία

Μέλος

Αναπληρωτής: Τσαγγαδούρα Βάϊα
Ματάνας Κωνσταντίνος

Ματάνας Κωνσταντίνος

Μέλος

 Αναπληρωτής: Παπακάλας Κωνσταντίνος
Κουρτόγλου Όλγα

Κουρτόγλου Όλγα

Μέλος

Αναπληρωτής: Παπαδημητρίου Φωτεινή
Ιωαννίδης Ελευθέριος

Ιωαννίδης Ελευθέριος

Μέλος

Αναπληρωτής: Κουρού Κωνσταντίνος
Μυροφορίδης Ιωάννης

Μυροφορίδης Ιωάννης

Μέλος

Αναπληρωτής: Μπαντής Αθανάσιος
Κουτσονάνου Στέλλα

Κουτσονάνου Στέλλα

Μέλος

Αναπληρωτής: Πάπιστας Δημήτριος
Μυλωνάς Δημήτριος

Μυλωνάς Δημήτριος

Μέλος

Αναπληρωτής: Χατζηαναστασίου Αρσινόη