Προκηρύξεις

logo3

Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Εκδόσεις εντύπων Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης»

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

Γενικοί Όροι Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ), μετά από την αριθμ. 117/971/14.09.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΥΡΤΟΕ7Ζ-ΠΚ7 ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Εκδόσεις εντύπων Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήης Κοζάνης» με τη διαδικασία της ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος (6 μήνες συνολικά και 15 ημέρες…

Read More
logo3

Ανοιχτή πρόσκληση«Έξοδα μεταφοράς αγαθών – φορτοεκφορτωτικά»

Posted by | Νέα, Προκηρύξεις | No Comments

Το παρόν έργο στοχεύει στη μεταφορά του εξοπλισμού της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) από το παλιό κτίριο (Πλ. 28ης Οκτωβρίου 7) στο νέο κτίριο (Λεωφ. Δαβάκη 9) και θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένους χώρους του νέου κτιρίου, είτε αποθηκευτικούς είτε γραφεία υπαλλήλων σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Διαδικασία ανάθεσης…

Read More
logo3

Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις «Δράσεις εγκαινίων νέου κτιρίου της ΚΔΒΚ»

Posted by | Νέα, Προκηρύξεις | No Comments

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ), μετά από τις αριθμ. 98/2018, 100/2018 & 14/2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΘΡΔΟΕ7Ζ-6ΒΖ, 7ΔΖΠΟΕ7Ζ-ΕΓΟ & Ω5ΨΘΟΕ7Ζ-62Σ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Δράσεις εγκαινίων νέου κτιρίου της ΚΔΒΚ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με…

Read More
logo3

Προκήρυξη διαγωνισμού – Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Posted by | Νέα, Προκηρύξεις | No Comments

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Αντιπρόεδρος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» προϋπολογισμού 69.993,04€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 119/2018 με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα…

Read More
logo3

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού – Υπηρεσίες μετάπτωσης, εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης εφαρμογών λογισμικού

Posted by | Νέα, Προκηρύξεις | No Comments

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Αντιπρόεδρος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την γενική υπηρεσία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» προϋπολογισμού 39.680,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 174/2018 με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,…

Read More
logo3

Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες μεταφοράς κοινής αλληλογραφίας και ταχυμεταφοράς εγγράφων – δεμάτων της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης»

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες μεταφοράς κοινής αλληλογραφίας και ταχυμεταφοράς εγγράφων – δεμάτων της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης», με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού 2.996,46 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής…

Read More
logo3

Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων»

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού 2.814,80 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Read More
logo3

Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Τεχνική Υποστήριξη ΚΔΒΚ»

Posted by | Προκηρύξεις | No Comments

Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Τεχνική Υποστήριξη ΚΔΒΚ», με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για ένα έτος, προϋπολογισμού 17.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Read More
logo3

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Α. Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσίες για την ανάπτυξη ασύρματου τοπικού δικτύου & Β. Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης»

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Α. Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσίες για την ανάπτυξη ασύρματου τοπικού δικτύου & Β. Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης», με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ανά ομάδα, προϋπολογισμού 13.919,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Read More
logo3

Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Εργασίες για τη μόνιμη, διαφανή, προστατευτική επίστρωση επιφανειών ενάντια σε graffiti και επικόλληση αφισών στο νέο κτίριο ΚΔΒΚ»

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

  Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Εργασίες για τη μόνιμη, διαφανή, προστατευτική επίστρωση επιφανειών ενάντια σε graffiti και επικόλληση αφισών στο νέο κτίριο ΚΔΒΚ», με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (1 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης) προϋπολογισμού 8.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Read More

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης ανακοινώνει την έναρξη της πιλοτικής της λειτουργίας τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου στο καινούργιο της πλέον κτίριο επί της οδού Δαβάκη 9 (απέναντι από το Δημοτικό Κήπο Κοζάνης).