Προκηρύξεις

logo3

ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΔΒΚ

Posted by | Νέα, Προκηρύξεις | No Comments

ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ  Εκδοσεις κδβκ με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΚΔΒΚ πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για  εκδοσεισ κδβκ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα…

Read More
logo3

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

Posted by | Προκηρύξεις | No Comments

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «Προμήθεια σκληρού δίσκου Seagate hdd 3tb st3000dm001, sata III, 3,5΄» με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την…

Read More
logo3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Posted by | Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις | No Comments

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ» Τεχνική Έκθεση Η μελέτη αφορά στην προμήθεια νέων βιβλίων για τον εμπλουτισμό της συλλογής της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Η βιβλιοθήκη οφείλει να εμπλουτίζει συνεχώς τη συλλογή  της με νέους τίτλους βιβλίων που να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών. Στην επιλογή του υλικού λαμβάνονται πάντα…

Read More
logo3

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιοποίηση υλικού της ΚΔΒΚ»

Posted by | Προκηρύξεις | No Comments

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΔΒΚ» με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Πρόεδρος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) καλεί σε υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες που αφορούν στην: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ…

Read More

Η βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή, λόγω μεταφοράς – μετεγκατάστασης στο νέο κτίριο.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.