Στην ΚΔΒΚ φιλοξενείται επίσης και ένας μικρός θησαυρός από εικόνες, ιερά κειμήλια, ξυλόγλυπτα, χαρακτικά, αρχιτεκτονικά μέλη και επιγραφές, που χρονολογούνται κυρίως στη μεταβυζαντινή περίοδο. Τα αντικείμενα αυτά αποτελούν τμήμα της παλαιάς συλλογής των παλαιοχριστιανικών και μεταβυζαντινών μνημείων που φυλάσσονταν στο Τοπικό Μουσείο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και προέρχονταν από ολόκληρη την περιφέρεια του Νομού Κοζάνης. Η συστηματικότερη συλλογή και φύλαξη αρχαιοτήτων από το Νομό ξεκίνησε το 1934 όταν στο τότε νεόδμητο δημοτικό μέγαρο ο Δήμος παραχώρησε μια αίθουσα στην Αρχαιολογική Υπηρεσία για να συγκροτήσει το Τοπικό Μουσείο “δια των ανευρισκομένων εν τη περιοχή του Νομού αρχαιοτήτων, αποφευγομένης της διαρροής τούτων εις διάφορα άλλα Μουσεία” [9]. Με την πάροδο του χρόνου η συλλογή αυτή εμπλουτιζόταν και περιλάμβανε ευρήματα από την προϊστορική έως και τη νεότερη περίοδο, καθώς και λαογραφικού περιεχομένου. Στη συνέχεια ένας μεγάλος αριθμός από αυτά λόγω ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας, κυρίως αρχιτεκτονικά μέλη, κεραμική και νομίσματα κλασικής έως και βυζαντινής περιόδου παραδόθηκε στις Εφορείες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, ως αρμόδιων για τη φύλαξη και ανάδειξή τους[10]. Στη σημερινή συλλογή εντάσσεται ένας αριθμός μαρμάρινων κτητορικών επιγραφών (12) που προέρχονται από εκκλησιαστικά κτίσματα (ναός Παναγίας), αλλά κυρίως από παλαιές κατεδαφισμένες οικίες της Κοζάνης (π.χ. Κοντορούση, Κοβεντάρου) και κρήνες (π.χ. Κοντορούση, Μητροπολιτικού Μεγάρου) και χρονολογούνται από τον 18ο και 19ο αιώνα. Οι επιγραφές αυτές μας δίνουν πολύτιμα στοιχεία, όχι μόνο για τα οικοδομήματα από τα οποία προέρχονται, αλλά γενικότερα για το κοινωνικό πλαίσιο και την προσωπογραφία της εποχής. Εξαιρετικά σπάνιο είναι το είδος του προσκυνηταρίου – εικονοστασίου του 18ου αιώνα, με τη μορφή κιβωτιδίου προς ανάρτηση από τον Άγιο Νικάνορα. Φέρει ξυλόγλυπτο πλαίσιο με φυτικό διάκοσμο και τοξωτή επίστεψη με την τεχνική του σκαλιστού στον αέρα, η οποία απεικονίζει αγγέλους που στέφουν αετό επάνω από τη γραπτή μορφή του Άναρχου Πατέρα, και στηρίζεται σε δυο ολόσωμα παγώνια στις γωνίες. Στο εσωτερικό εμπεριέχεται όστρεο με ζωγραφισμένη τη μικρογραφημένη σκηνή της Μεταμόρφωσης στην κοίλη πλευρά του.

Δείτε απόσπασμα από τους Θησαυρούς της Βιβλιοθήκης.

Αναζητήστε στην συλλογή μας.