Τα περισσότερα έντυπα της βιβλιοθήκης, δωρεές κυρίως Κοζανιτών, ανήκουν στην περίοδο του 18ου και 19ου αιώνα, γνωστή ως περίοδος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Μια περίοδος πνευματικής αναγέννησης και αφύπνισης του Ελληνισμού, κατά την οποία είχαν μεγάλη διάδοση οι θετικές επιστήμες, αλλά και οι αρχές της ελευθερίας, της ισότητας, ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η ανεξιθρησκία. Οι ιδέες δηλαδή του κινήματος του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού που συγκίνησαν και καθοδήγησαν τους Έλληνες της εποχής εκείνης. Υπάρχει επίσης ένας σημαντικός αριθμός βιβλίων από τον 15ο έως τον 17ο αιώνα με παλιότερο ένα λατινικό κείμενο του 1494, εκδόσεις βιβλίων του Αριστοτέλη, του Πίνδαρου, η “Εφημερίς” των αδελφών Μαρκίδων Πούλιου (η πρώτη ελληνική εφημερίδα που σώζεται), η“Χάρτα” του Ρήγα, εκδόσεις του γνωστού τυπογράφου Βενετίας Άλδου Μανούτιου (αλντίνες) κ.ά. Ακόμα η σχέση ορισμένων εντύπων με την Κοζάνη, είτε επειδή περιέχουν έργα Κοζανιτών, είτε επειδή η έκδοσή τους έγινε με έξοδα Κοζανιτών, είτε γιατί η παλαιότητα και η σπανιότητα τους εν γένει είναι σημαντικές, καθιστούν μοναδική τη συλλογή που συμβάλλει τα μέγιστα ως πολύτιμη ιστορική πηγή της χρονικής περιόδου που διατρέχει, αντικατοπτρίζοντας παράλληλα και τα ενδιαφέροντα των κατοίκων της πόλης.

Δείτε απόσπασμα από τους Θησαυρούς της Βιβλιοθήκης.

Αναζητήστε στην συλλογή μας.