Με τον όρο ομιλούντα βιβλία εννοούμε τα ηχογραφημένα βιβλία, όπου η φωνή του αφηγητή – αναγνώστη έχει αποτυπωθεί ψηφιακά.
Με 8.000 τίτλους ομιλούντων βιβλίων εμπλουτίζεται η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, αποκτώντας τη δική της Ακουστική Βιβλιοθήκη. Πρωτοπορώντας για ακόμη μία φορά και αποδεικνύοντας στην πράξη την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα που αφορούν στα άτομα με αναπηρία, ο Δήμος Κοζάνης κάνει ένα ακόμη βήμα στο επίπεδο της προσβασιμότητας.
Σε αυτή την κατεύθυνση, επιστημονικά συγγράμματα, μυθιστορήματα, διηγήματα, παιδικά βιβλία, τεχνικά εγχειρίδια και δεκάδες άλλες κατηγορίες βιβλίων, είναι διαθέσιμα για δανεισμό, καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα των αναγκών των ατόμων με αναπηρία όρασης.
Αξίζει να αναφερθεί, ότι η πρωτοβουλία της Ακουστικής Βιβλιοθήκης υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Σύλλογο Τυφλών Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος θέλοντας να άρει τους αποκλεισμούς και να ενισχύσει την κοινωνική ενσωμάτωση των πολιτών με αναπηρία όρασης, πραγματοποίησε τη δωρεά του εξοπλισμού.
Απευθύνονται κυρίως σε άτομα με δυσκολία στην πρόσβαση των τυπωμένων βιβλίων, όπως τα άτομα με προβλήματα όρασης.
Τα ομιλούντα βιβλία αποτελούν για τα άτομα με προβλήματα όρασης τον ευκολότερο τρόπο πρόσβασης στο περιεχόμενο των βιβλίων. Είναι εύκολα στη χρήση τους, δεν απαιτούν ειδικό εξοπλισμό, ή ηλεκτρονικό υπολογιστή, και μπορούν να καλύψουν μεγάλο φάσμα της εκδοτικής δραστηριότητας από πανεπιστημιακά συγγράμματα έως τεχνικά εγχειρίδια και παιδικά βιβλία.

Κατάλογος ψηφιακών βιβλίων από Α έως Γ. Αρχείο σε μορφή .xls

Κατάλογος ψηφιακών βιβλίων από Δ έως Ω. Αρχείο σε μορφή .xls

Κατάλογος ψηφιακών βιβλίων τελευταίες καταχωρήσεις. Αρχείο σε μορφή .xls