Η δωρεά μιας βιβλιοθήκης αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός αγνής και ανόθευτης ευεργεσίας. Η ζωή και το ήθος του ίδιου του ευεργέτη, του μακαριστού Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Διονυσίου, διαμορφώθηκε μέσα από τη μελέτη βιβλίων και μεταφέρεται μέσα κι από τα δικά του γραπτά στο λαό της Κοζάνης. Ο ίδιος πίστευε πως ένα βιβλίο δεν είναι πολύτιμο ως φυσικό αντικείμενο, αλλά πως αποκτά αξία από την επαφή με τα μάτια του αναγνώστη. Κληροδότησε λοιπόν τη συλλογή του, το περιεχόμενο και το μέγεθος της οποίας αναγνωρίζουν όλοι οι Κοζανίτες, στο ποίμνιό του, το 1995, με την ανακήρυξη της Κοζάνης ως πόλης του Βιβλίου, συνεχίζοντας την παράδοση του εμπλουτισμού της τοπικής βιβλιοθήκης με σημαντικές δωρεές επιφανών ανδρών.

Δείτε απόσπασμα από τους Θησαυρούς της Βιβλιοθήκης.

Αναζητήστε στην συλλογή μας.