Εγκεκριμένες θέσεις με μετάταξη μέσω της Κινητικότητας στη Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Οκτώβριος, 31 2018
logo3

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκαν οι παρακάτω 12 θέσεις, που αφορούν σε ειδικότητες 4 Αρχειονόμων ΑΕΙ, 6 Βιβλιοθηκονόμων ΤΕΙ, 1 Ιστορικού Αρχαιολόγου Π.Ε  και 1 Λογιστή Τ.Ε, από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, για την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην εφαρμογή έως και την Τρίτη 13/11/2018.

3394436987

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΩΝ Μετάταξη ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

5659939728

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Μετάταξη ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
2612070973 ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΩΝ Μετάταξη ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕ

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

1035275227

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΩΝ Μετάταξη ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕ

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

3983271663

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΩΝ Μετάταξη ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

4075861212

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Μετάταξη ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

1098511912

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Μετάταξη ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

1094362987

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Μετάταξη ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

4810927459 ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Μετάταξη ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

9313118151

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ − Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ Μετάταξη ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

1091849631

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΩΝ Μετάταξη ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

1011148999 ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μετάταξη ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου ή εδώ.