Η ΚΔΒΚ λειτουργεί και ως δανειστική, παρέχοντας το δικαίωμα του δανεισμού σε όλα τα μέλη της.

Για να γίνει κάποιος μέλος της βιβλιοθήκης, πρέπει να αποκτήσει κάρτα μέλους.

Η κάρτα εγγραφής κοστίζει 2 € και ισχύει για ένα (1) έτος.

Το Δανειστικό Τμήμα περιλαμβάνει υλικό σε έντυπη μορφή και οπτικοακουστικό και καλύπτει όλες τις γνωστικές κατηγορίες που ενδιαφέρουν τους χρήστες (λογοτεχνία, ψυχολογία, φιλοσοφία, θρησκεία, ιστορία κ.λπ.). Η συλλογή είναι ελληνόγλωσση και έχει λίγα ξενόγλωσσα βιβλία, DVD και CD.

Διαδικασία δανεισμού

Κάθε πολίτης, ο οποίος κατοικεί στο Δήμο Κοζάνης κι επιθυμεί να δανείζεται υλικό της ΚΔΒΚ, εφοδιάζεται με κάρτα μέλους. Για την έκδοσή της απαιτείται η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου καθώς κι ένας λογαριασμός ΔΕΥΑΚ για όσους μένουν προσωρινά στην Κοζάνη.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον κανονισμό παρ. 7.3