Η ΚΔΒΚ λειτουργεί και ως δανειστική, παρέχοντας το δικαίωμα του δανεισμού σε όλα τα μέλη της.

Για να γίνει κάποιος μέλος της βιβλιοθήκης, πρέπει να αποκτήσει κάρτα μέλους.

Για την έκδοση κάρτας μέλους, η οποία απαιτείται για τη χρήση  των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη, χρειάζεται η προσέλευση  στο Κεντρικό Σημείο Εξυπηρέτησης Αναγνωστών (Information Desk) στο Ισόγειο της ΚΔΒΚ, με την αστυνομική  ταυτότητα και το ΑΦΜ, καθώς κι έναν λογαριασμό ΔΕΥΑΚ για όσους μένουν προσωρινά στην Κοζάνη. Για τις ειδικές κατηγορίες προσκομίζεται το ανάλογο παραστατικό (π.χ για τους ανέργους, η κάρτα ανεργίας). Επιτόπου θα  παραδοθεί η προσωπική  Ταυτότητα Αναγνώστη.

Η κάρτα μέλους ισχύει για ένα (1) έτος. 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ
Ταυτότητα Αναγνώστη (κάρτα μέλους) για άτομα 19 έως 64 ετών 5 €
Για τα άτομα κάτω των 18 ετών και ανέργους Δωρεάν
Για φοιτητές, σπουδαστές, πολύτεκνους, τρίτεκνους, μέλη μονογονικών οικογενειών και  άτομα άνω των 65 ετών 2 €
Επανέκδοση σε περίπτωση απώλειας της Ταυτότητας Αναγνώστη για όλες τις κατηγορίες 7 €

Το Δανειστικό Τμήμα περιλαμβάνει υλικό σε έντυπη μορφή και οπτικοακουστικό και καλύπτει όλες τις γνωστικές κατηγορίες που ενδιαφέρουν τους χρήστες (λογοτεχνία, ψυχολογία, φιλοσοφία, θρησκεία, ιστορία κ.λπ.). Η συλλογή είναι ελληνόγλωσση και έχει λίγα ξενόγλωσσα βιβλία, DVD και CD.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον κανονισμό