Επιχειρησιακά Σχέδια Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νέας Βιβλιοθήκης Κοζάνης
Επιχειρησιακό Σχέδιο Οργάνωσης και Λειτουργίας 2016-2019