Ωράριο Λειτουργίας ΚΔΒΚ 
(1 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου 2020)

Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού

Δευτέρα

10:00


15:00

Τρίτη

10:00


15:00

Τετάρτη

12:00


19:00

Πέμπτη

10:00


15:00

Παρασκευή

10:00


15:00