Το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής της ΚΔΒΚ αποτελεί το σύγχρονο κομμάτι της, δηλαδή τεκμήρια που έχουν εκδοθεί μετά την απελευθέρωσή της, το 1912. Οι συλλογές της, μετά το 1912, οργανώνονται σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα, καλύπτουν αντιπροσωπευτικά όλο το φάσμα της γνώσης και εμπλουτίζονται συνεχώς για να ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών της. Κι επειδή το σύγχρονο συνάδει σήμερα με την τεχνολογία εδώ συμπεριλαμβάνονται εκτός από το έντυπο υλικό, cds, dvds και μια σημαντική ψηφιακή συλλογή. Για την ηλεκτρονική επεξεργασία και καταχώρηση του υλικού της η ΚΔΒΚ χρησιμοποιεί το πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ 5.6 του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Δείτε απόσπασμα από τους Θησαυρούς της Βιβλιοθήκης.

Αναζητήστε στην συλλογή μας.