2013 Νοεμβρίου

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου Διεύθυνσης

Posted by | Προκηρύξεις | No Comments

ΑΔΑ : ΒΛ1ΒΟΕ7Ζ – ΨΦΑ Κοζάνη 5/11/13 Αρ. Πρωτ: 44/1488 Ο Πρόεδρος της «Κοβενταρείου» Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Άρθρου Πέμπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α’) και των άρθρων 10 και 28 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ο.Ε.Υ. της «Κοβενταρείου» Δημοτικής…

Read More