Η Οθωμανική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα

Ιανουάριος, 27 2014
Neval Konuk - Ottoman front

Το παρόν βιβλίο είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας έρευνας στα αρχεία και βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και την Τουρκία. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε μετά από επιτόπια έρευνα στις Ελληνικές πόλεις Φλώρινα, Κοζάνη, Καστοριά, Γρεβενά, Βέροια, Σέρρες, Τρίκαλα και Λάρισα. Αυτό που το κάνει σημαντικό είναι ότι παρουσιάζονται για πρώτη φορά πολλά μνημεία που υπέστησαν ζημιές και καταστράφηκαν κατά τους  Ά και ΄Β Βαλκανικούς πολέμους. Το βιβλίο αποτελεί τον πρώτο τόμο και είναι γραμμένο σε τρεις γλώσσες (Τουρκικά, Αγγλικά, Ελληνικά).

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2