Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Απρίλιος, 16 2015
logo3

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης διακηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία με τίτλο: «Αναδρομική καταλογογράφηση 15.000 τίτλων της «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΔΒΚ)» συνολικού προϋπολογισμού 40.000 € και αριθμό μελέτης 2/2015.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Περιληπτική περιγραφή