Υγειονομικά πρωτόκολλα για την διεξαγωγή ασφαλούς λειτουργίας, κλειστών εκθεσιακών χώρων και λοιπών καλλιτεχνικών εκθέσεων καθώς και για την διεξαγωγή συνεδρίων

Σεπτέμβριος, 23 2021
COVID_overview_image

Παρακάτω δείτε τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται για την διεξαγωγή ασφαλούς λειτουργίας κλειστών εκθεσιακών χώρων και λοιπών καλλιτεχνικών εκθέσεων καθώς και για την διεξαγωγή συνεδρίων
Για δείτε τι προβλέπεται για τους κλειστούς εκθεσιακούς χώρους και τις λοιπές καλλιτεχνικές εκθέσεις πατήστε εδώ.
Για δείτε τι προβλέπεται για την διεξαγωγή συνεδρίων πατήστε εδώ.