Το μηνιαίο περιοδικό ‘ΚΤΙΡΙΟ’ φιλοξενεί στις σελίδες του την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκης Κοζάνης

Νοεμβρίου, 16 2018
Image00001

Αφιέρωμα στην αρχιτεκτονική του καινούργιου κτιρίου της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνη, περιλαμβάνει στο περιεχόμενό του, το μηναίο περιοδικό ‘ΚΤΙΡΙΟ’, στο τεύχος Νοεμβρίου. 

Με εκτενή αναφορά στη δομή και στους εσωτερικούς χώρους συνοδευόμενο από φωτογραφικό υλικό, παρουσιάζεται το καινούργιο κτίριο της βιβλιοθήκης της πόλης. 

Το εξώφυλλο του περιοδικού κοσμεί περίτεχνα το κτίριο. 

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2