Ομιλίες

IMG_3888

Δημοκρατία και Εθνική Κυριαρχία: Αμερικανική και Ευρωπαϊκή προσέγγιση

Posted by | Νέα, Ομιλίες | No Comments

Στη χθεσινή συζήτηση, σχετικά με την εθνική κυριαρχία και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, μονοπώλησε κυρίως το ζήτημα της επικείμενης εξόδου της Μ. Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό η εισήγηση κινήθηκε σε μια προσέγγιση της εθνικής κυριαρχίας από την αμερικανική κι ευρωπαϊκή σκοπιά ενώ οι τοποθετήσεις και ερωτήσεις των…

Read More

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2