Ομιλία με θέμα τα οφέλη του μητρικού θηλασμού

Ιανουάριος, 27 2014

Ομιλία για τα οφέλη του μητρικού θηλασμού, την Πέμπτη 7/11 στις 17:00 στο αρχοντικό του Λασσάνη

Καλαϊτζή Ελένη
Ειδικευόμενη Μ/Γ

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2