Ιερά Κειμήλια του Πανάγιου Τάφου

Ιανουάριος, 27 2014
Nik Olimpiou - Iera keim front

Στο σκενοφυλάκιο του Πανάγιου Τάφου υπάρχει πλήθος κειμηλίων από όλα τα μέρη του Χριστιανικού κόσμου, σημαντικός αριθμός των οποίων έχει διασωθεί. Για πρώτη φορά παρουσιάζονται στο ευρύτερο κοινό της Ορθοδόξου Εκκλησίας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει τα σπουδαιότερα δείγματα της εκκλησιαστικής χρυσοκεντητικής τέχνης.