Φωτογραφικό υλικό από το «Forum Ιδεών για τις Βιβλιοθήκες και τον Πολιτισμό»

Μαΐου, 16 2017
SONY DSC

Φωτογραφικό υλικό από το «Forum Ιδεών για τις Βιβλιοθήκες και τον Πολιτισμό» που πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή 12 Μαΐου έως τη Κυριακή 14 Μαΐου 2017.

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2