Εβδομάδα δημιουργικής γραφής

Μάρτιος, 28 2017
BeFunky_Presentation1.jpg

Από την Δευτέρα 27 Μαρτίου έχουν ξεκινήσει στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη τα μαθήματα δημιουργικής γραφής για παιδιά. Μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης πολλών δημοτικών σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δημιουργικής γραφής, θα περάσουν από το media lab της ΚΔΒΚ, σε ένα πρόγραμμα που διοργανώνει η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη με την επιστασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Οι μικροί μας φίλοι μαθαίνουν να δίνουν πνοή στις σκέψεις τους, τις εναποθέτουν στο χαρτί και δημιουργούν κόσμους με τη δύναμη των λέξεων και της φαντασίας .

Σήμερα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη ποίηση, μαθαίνουν να χειρίζονται τη γλώσσα με εναλλακτικό τρόπο και καταλήγουν γράφοντας τα δικά τους χαϊκού. Σε δεύτερο επίπεδο καλούνται να δημιουργήσουν ακροστιχίδες με έναυσμα μια λέξη που τους παραδίδεται και να συνταιριάξουν νοήματα φαινομενικά αταίριαστα. Τέλος πλάθουν τις δικές τους ιστορίες μέσω αφηγηματικών παιχνιδιών. Τα μαθήματα ολοκληρώνονται με την ανάγνωση των έργων τους και την ελπίδα να εμφυσήσουμε στους μικρούς μας φίλους το μικρόβιο της συγγραφής.

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2