Πρόσκληση – «Οι τρεις ιεράρχες και η παιδεία – το πνεύμα τους στην εποχή μας»

Ιανουάριος, 27 2017
π.ΕΦραιμ-1

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2