Πρόγραμμα 3ου κύκλου σεμιναρίων

Δεκέμβριος, 29 2016
Πρόγραμμα σεμιναρίων 01/2017

Όλα τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν πρωί 11:00 – 13:00

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2