ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Μια σχέση σε εξέλιξη

Δεκέμβριος, 16 2016
mousia_tourismos

Από τη συμμετοχή της ΚΔΒΚ στο συνέδριο ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Μια σχέση σε εξέλιξη (ΟΜΜΘ 9/12/2016)

 

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2