Σεμινάριο ΕΕΤΑΑ

Δεκέμβριος, 02 2016
eetaa2

Στο χώρο του media lab της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης πραγματοποιείται από τις 14 Νοοεμβρίου το σεμινάριο της ΕΕΤΑΑ  – ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, ΕΣΠΑ Ευρωπαϊκά προγράμματα. Στο σεμινάριο συμμετέχουν  25 δημοτικοί υπάλληλοι από τους 12 Δήμους της Περιφέρειας.

 

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2