ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Σεπτέμβριος, 30 2016
logo3

Λόγω τεχνικών εργασιών στη Βιβλιοθήκη (από 29/9 έως 14/10, διάστημα στο οποίο η Βιβλιοθήκη θα είναι κλειστή για το κοινό), η πρώτη συνάντηση Λέσχης Ανάγνωσης ενηλίκων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19/10.

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2