Σελίδες ιστορίας των Γρεβενών, Γ τόμος

Αύγουστος, 16 2016
Σελίδες ιστορίας των Γρεβενών

Κατηγορία: Ιστορία
Θέμα: Τοπική ιστορία
Σελίδες: 476
Έτος έκδοσης: 2016

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Ο τρίτος τόμος περιλαμβάνει θέματα της πιο πρόσφατης ιστορίας του τόπου.

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2