ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΕΛΙΜΕΙΑΚΩΝ

Ιανουάριος, 29 2016
logo3

Η ΚΔΒΚ έχει στη συλλογή της πολλαπλά τεύχη του περιοδικού «Ελιμειακά» τα οποία προτίθεται να διαθέσει σε σχολεία, φορείς και συλλόγους.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κάνουν αίτηση για τα τεύχη που τους ενδιαφέρουν (βλ. συν λίστα) μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου στην υπηρεσία, πλ. 28Ης Οκτωβρίου 7, 2ος όροφος, ή να τη στείλουν στο mail info@kozlib.gr με την ένδειξη «ΕΛΙΜΕΙΑΚΑ-ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ».

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και τα τεύχη θα τα παραλάβουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι, μετά από ειδοποίηση, από το χώρο της βιβλιοθήκης.

 

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΩΝ
1 25
2 11
3 45
6-7 33
8 24
25 23
40 14
41 134
42 119
43 88
44 56
45 15
46 58
47 93
48 58
49 172
50 167
51 152
52 163
53 140
54 148
55 166
56 174
57 99
58 146
59 205
60-61 199

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2