Δράσεις Ιανουαρίου – Ακύρωση

Ιανουάριος, 18 2016
poster1_16Final2

Αφίσα με τις δράσεις του Ιανουαρίου.

Η ομιλία στις 31 Ιανουαρίου δεν θα πραγματοποιηθεί.

 

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2