ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΔΒΚ ΜΕΣΩ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ & SITES

Δεκέμβριος, 17 2015
logo3

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ)αποτελεί το σημαντικότερο πολιτισμικό πλεονέκτημα του Δήμου Κοζάνης.

Για να προβάλει την σπάνια συλλογή της, αναγνωρισμένη πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής μας, για να την καταστήσει ευρύτερα γνωστή, σε άλλους νομούς και πόλεις της Ελλάδας- με απώτερο στόχο να αποτελέσει ελκυστικό προορισμό για ομάδες επισκεπτών, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός της επικείμενης μετεγκατάστασής και λειτουργίας της στο νέο κτήριο- προτίθεται να αποταθεί σε ανάλογα διαφημιστικά γραφεία προκειμένου να πραγματοποιήσει χαρτογράφηση των πολιτιστικών sites της χώρας.

Με τη διαδικασία αυτή θα εντοπιστούν οι σελίδες (sites) που παρέχουν το καλύτερο πολιτιστικό περιεχόμενο και έχουν εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες τον μήνα.

Στη συνέχεια θα επιλεγούν τα sites δράσης και θα έρθουν σε επικοινωνία με τον πολιτιστικό συντάκτη του μέσου και θα δημιουργήσουν θέμα – καταχώρηση με πρωτογενές κείμενο και φωτογράφιση, που θα τραβήξει το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού ολόκληρης της χώρας και θα αναδείξει όσο το δυνατόν καλύτερα την τεράστια πολιτιστική της αξία.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία διαχείρισης προβολής –ειδικά πολιτιστικών φορέων και ει δυνατόν βιβλιοθηκών. Θα πρέπει να δημιουργήσει πρωτογενές, εύληπτο και αξιοπρόσεχτο αρχείο, με κείμενο και φωτογραφικό υλικό, ικανό να προσελκύσει το ενδιαφέρον διάφορων ηλικιακών ομάδων, από μαθητές μέχρι άτομα τρίτης ηλικίας. Θα πρέπει να καταθέσει συγκεκριμένη πολιτική προώθησης, πανελλήνιας εμβέλειας, την οποία θα ακολουθήσει για την έντυπη και διαδικτυακή προβολή της ΚΔΒΚ π.χ ποια έντυπα ή sites θα χρησιμοποιήσει, την συχνότητα έκδοσης, τον αριθμό τευχών πώλησης, την επισκεψιμότητα στο διαδίκτυο κλπ.

Το προϊόν προώθησης (κείμενο & φωτογραφίες) καθώς και το/α μέσο/α δημοσίευσης θα κατατεθούν, πριν την ανακοίνωση, για έγκριση από τη βιβλιοθήκη και θα αποτελέσουν τα τελικά παραδοτέα μαζί με την τελική καταχώρηση (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), ενώ η ΚΔΒΚ θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ξανά.

Καταληκτική ημερομηνία παραδοτέων ορίζεται η 31 Μαρτίου 2016.

Το κόστος προϋπολογίζεται σε 500 € με ΦΠΑ.

H Αρμόδια Υπάλληλος

Ελένη Μαργαρίτη

Η Διευθύντρια

Ιωάννα Στεργιοπούλου

000000001