Επίσκεψη 5ου Δημοτικού Πτολεμαΐδας

Νοεμβρίου, 27 2015
IMG_0972

Σήμερα την βιβλιοθήκη επισκέφτηκε και ξεναγήθηκε στους χώρους της το 5’ο Δημοτικό Πτολεμαΐδας.

Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν με τους χώρους και τον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης καθώς και με την πλούσια συλλογή βιβλίων.

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2