Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια « ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ».

Ιούλιος, 28 2015
logo3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση:   Πλ. 28ης Οκτωβρίου 7

Ταχ. Κωδ.:     50100 Κοζάνη

Τηλ.:               2461350410

Fax :                 2461049319

Email:          info@kozlib.gr

 

 

Κοζάνη 28/7/2015

Αριθμ. Πρωτ: 610

           ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Πρόεδρος της ΚΔΒΚ

 

Καλεί σε υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια « υλικου ΠΡΟΒΟΛΗΣ».

Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια αφισών 47,5Χ28, εντύπων 33Χ48, καρτών μελών 9Χ6εκ και Card postal για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης και της προβολής των εκδηλώσεών της όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

 

Εκτυπώσεις 1) 180 αφίσες σε χαρτί ανακυκλωμένο   100 γρ., εκτύπωση σε 4 χρώματα,   διάσταση 47,5Χ28 215 € 2) 550 4έλιδα τυπωμένα από τις δύο πλευρές σε χαρτί ανακυκλωμένο 100 γρ., εκτύπωση σε 4 χρώματα, διάσταση 33χ48εκ, 550€

 

3) 3000 κάρτες 9 Χ 6 εκ, σε χαρτί velvet 350, 150€. 4) 200 Card postal σε χαρτί velvet 75€.

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 990 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α

 

Παρακαλούμε για την κατάθεση προσφορών μέχρι την Δευτέρα 3/8/2015, ώρα 12:00 μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24613 50434, 24613 50435 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Παναγιώτης Δημόπουλος                                                                  

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2