6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – PROJECT με θέμα «Η Κοζάνη του χτές και του σήμερα μέσα από την τέχνη της φωτογραφίας.»

Δεκέμβριος, 12 2014
IMG_6802

Θέμα: Η Κοζάνη του χτές και του σήμερα μέσα από την τέχνη της φωτογραφίας.
Παραδοσιακά επαγγέλματα, πόλη της Κοζάνης, πλατείες, πάρκα, λαική αγορά στη Γιτιά, σχολεία της Κοζάνης, εκκλησίες, κτήρια- αρχοντικά, λαογραφία, απόκριες.

Β1 τάξη, 21 παιδιά κάνουν έρευνα για εργασία στο σχολείο.

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2