Γνωριμία με τη βιβλιοθήκη

Δεκέμβριος, 04 2014
IMG_6767

Γνωριμία με τη βιβλιοθήκη. Ξενάγηση για τους μαθητές  του Δημοτικού.

Ενημέρωση για τη Βιβλιοθήκη
Ταξιθέτηση -Δανεισμός (Δανειστικό)
Ενημέρωση για την πρόσκτηση ,τεκμηρίωση,ανάκτηση υλικού (αναγνωστήριο)
Έρευνα στον κατάλογο μέσα από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης ( media lab)
Ψηφιοποίηση – Χάρτα Ρήγα
Θησαυροί – συλλογή Ψαριανού – παλαιοχριστιανική συλλογή.

Στη Βιβλιοθήκη- media lab, κάθε ΠΕΜΤΗ 9:00΄ -10:00΄.

17 Νηπιαγωγείο