Γνωριμία με τη βιβλιοθήκη

Νοεμβρίου, 27 2014
IMG_6602

Γνωριμία με τη βιβλιοθήκη. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές
της Α/Βάθμιας. Κάθε Πέμπτη.
Διάρκεια 1 διδακτική ώρα
Ενημέρωση για τη Βιβλιοθήκη
Ταξιθέτηση -Δανεισμός (Δανειστικό)
Ενημέρωση για την πρόσκτηση ,τεκμηρίωση,ανάκτηση υλικού (αναγνωστήριο)
Έρευνα στον κατάλογο μέσα από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης ( media lab)
Ψηφιοποίηση – Χάρτα Ρήγα
Θησαυροί – συλλογή Ψαριανού – παλαιοχριστιανική συλλογή.

Στη Βιβλιοθήκη- media lab, κάθε ΠΕΜΤΗ 9:00΄ -10:00΄.
Δημοτικό Βαθυλάκου Ε-ΣΤ τάξη