Παρουσίαση του τόμου των Πρακτικών του ΄Δ Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας Κοζάνης «Από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη στη Δυτική Μακεδονία 1922- 2022»

Δεκέμβριος, 03 2023
praktika_mikra_asia_4


praktika_mikra_asia

praktika_mikra_asia_1

praktika_mikra_asia_2

praktika_mikra_asia_3