Πρόγραμμα Ε’ Συνεδρίου Ιστορίας με τίτλο: «Συναρθρώσεις ιδεών στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό: κατοπτρισμοί στην Βιβλιοθήκη Κοζάνης»

Νοεμβρίου, 17 2023
ΚΔΒΚ_Ε΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 (1)

ΚΔΒΚ_Ε΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 (1)