Ηθική νοημοσύνη : καλλιέργεια ηθικής σκέψης και ηθικής συμπεριφοράς στο σχολείο

Νοεμβρίου, 20 2023
ithiki_noimosynh

Σε µια εποχή που µαστίζεται από κρίση των ηθικών αξιών, το βιβλίο αυτό παρουσιάζει µια επιστηµονικά τεκµηριωµένη πρόταση για την καλλιέργεια της ηθικής σκέψης και της ηθικής συµπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον. Οι συγγραφείς δίνουν έµφαση στην καλλιέργεια της ηθικής νοηµοσύνης µαθητών και µαθητριών στο πλαίσιο της ηθικής εκπαίδευσης και στηριζόµενες σε επιστηµονικά δεδοµένα προτείνουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα ηθικής ανάπτυξης. Αρχικά τεκµηριώνεται θεωρητικά η έννοια της ηθικής νοηµοσύνης και η σχέση της µε την ηθική ανάπτυξη και την ηθική εκπαίδευση. Στη συνέχεια λαµβάνονται υπόψη οι αντιλήψεις µαθητών και µαθητριών για τις αρετές της ηθικής νοηµοσύνης (ενσυναίσθηση, καλοσύνη, αυτοέλεγχος, συνείδηση, δικαιοσύνη, ανεκτικότητα και σεβασµός) και αποτιµώνται οι απαντήσεις τους. Τέλος αξιοποιούνται µελέτες περίπτωσης/υποθετικές ιστορίες και προτείνονται δραστηριότητες για µαθητές και µαθήτριες δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου, οι οποίες αποτελούν χρήσιµο εργαλείο για όσους και όσες εκπαιδευτικούς επιθυµούν να ενεργοποιήσουν τη φαντασία και τη δηµιουργικότητα των µαθητών και µαθητριών τους και, µε βάση τις αρχές της βιωµατικής εκπαίδευσης και της θεωρίας του αυτοπροσδιορισµού, να τους/τις βοηθήσουν να καλλιεργήσουν τις αρετές της ηθικής νοηµοσύνης. Ένα ιδιαίτερα χρήσιµο σύγγραµµα για φοιτητές και φοιτήτριες κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, που µελετούν διαστάσεις της ανάπτυξης των παιδιών και εφήβων και τις παιδαγωγικές εφαρµογές τους, καθώς και για εκπαιδευτικούς που επιθυµούν να βοηθήσουν τους µαθητές και τις µαθήτριές τους να σκέφτονται και να συµπεριφέρονται ηθικά.
Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ