Γνωριμία με τη βιβλιοθήκη.

Νοεμβρίου, 20 2014
IMG_6503

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές της Α/Βάθμιας. Κάθε Πέμπτη.
Διάρκεια 1 διδακτική ώρα
Ενημέρωση για τη Βιβλιοθήκη
Ταξιθέτηση -Δανεισμός (Δανειστικό)
Ενημέρωση για την πρόσκτηση ,τεκμηρίωση,ανάκτηση υλικού (αναγνωστήριο)
Έρευνα στον κατάλογο μέσα από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης ( media lab)
Ψηφιοποίηση – Χάρτα Ρήγα
Θησαυροί – συλλογή Ψαριανού – παλαιοχριστιανική συλλογή.

Στη Βιβλιοθήκη- media lab, κάθε ΠΕΜΤΗ 9:00΄ -10:00΄.

(12 ΔΗΜΟΤΙΚΌ Ε ΤΆΞΗ)