Δημοσίευση Συνοπτικού Πρϋπολογισμού Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης για το έτος 2023

Ιανουάριος, 18 2023
logo3

Παρατίθεται συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.
Για να τον δείτε πατήστε εδώ