Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ψηφιακές δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης του Πολιτιστικού αποθέματος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5093133 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Ιούνιος, 06 2022
epanek-2014-2020-gen-logo

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ψηφιακές δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης του Πολιτιστικού αποθέματος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5093133 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
Για να δείτε περισσότερα πατήστε εδώ