Δημοσίευση Συνοπτικού Πρϋπολογισμού Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης για το έτος 2022

Μάρτιος, 02 2022
logo3

Παρατίθεται συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.
Για να τον δείτε πατήστε εδώ