Κοζάνη, 600 Χρόνια ιστορίας

Ιούλιος, 28 2014
img199

Πρακτικά Β’ Συνεδρίου τοπικής ιστορίας Κοζάνη 27-30 Σεπτεμβρίου 2012

100 επέτειος της απελευθέρωσης της Κοζάνης

 

Επιστημονική εκδοτική επιμέλεια :

Χαρίτων Καρανάσιος, Κώστας Ντίνας, Δημήτρης Μηλωνάς, Δημήτρης Σκρέκας

Κοζάνη 2014

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2