Συνοπτική οικονομική κατάσταση Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Φεβρουάριος, 05 2021
logo3

Παρατίθεται συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.
Για να τον δείτε πατήστε εδώ

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2