Έρευνα ικανοποίησης χρηστών στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Φεβρουάριος, 05 2021
images

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί συντάχθηκε στο πλαίσιο πτυχιακής εργασίας της κας Ραφαηλία Χατζηπαναγιωτίδου με θέμα: ««Έρευνα ικανοποίησης χρηστών στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης», η οποία εκπονείται στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος υπό την επίβλεψη της Επικ. Καθηγήτριας κας Αφροδίτης Μάλλιαρη.
Σκοπός της έρευνας είναι να αποτυπωθεί η άποψη των μελών της Βιβλιοθήκης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να εντοπιστούν προβλήματα αλλά και προτάσεις για τη βελτίωση της βιβλιοθήκης.
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανώνυμα και το σύνολο των δεδομένων που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά για τους σκοπούς της έρευνας. Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ανέρχεται στα 6 λεπτά.

https://docs.google.com/forms/d/1rfo83cBDdAWzy5YfMz4DgsEdsbnaarwUo9pJToewz2U/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR0ByGiOCTRTfSOiTYcGL5qD2bugUMfprRNv2b3Sgev5yncTlPz_SRjZ6DU

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2