Ευχαριστήριο για την δωρεά βιβλίων στην άτυπη ομάδα νέων «Νεομήνιοι- Neomenioi»

Οκτώβριος, 07 2020
Ευχαριστήριο κδβκ

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης ευχαριστεί την άτυπη ομάδα νέων «Νεομήνιοι- Neomenioi» η οποία μέσω του εκπροσώπου της του εκπαιδευτικού κ. Αργύρη Ζυμάρα της δώρισε 100 τίτλους λογοτεχνικών βιβλίων και περιοδικών.

Αφορμή για την δωρεά αυτή αποτέλεσαν οι ανταλλαγές νέων Erasmus+ στις οποίες οι Νεομήνιοι, είναι εταίροι, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, με την «Not A Myth» από την Γεωργία και την «Literature in Action» από την Αρμενία, συμμετέχοντας σ’ ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με θέμα την λογοτεχνία ως όχημα ανθρωπιστικής ευαισθησίας, πνευματικής αφύπνισης, κοινωνικής συμπερίληψης και πολιτισμικής καλλιέργειας.

Οι Νεομήνιοι που εδρεύουν στην Κοζάνη είναι μία άτυπη ομάδα νέων, ταυτοποιημένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που συμπράττει ως εταίρος από την Ελλάδα σε εγκεκριμένες προτάσεις κινητικότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού.

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2