Ευχαριστήριο της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής προς τη Κοβεντάρειο Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ιούλιος, 27 2020
Ευχαριστήριο κδβκ

Με την παρούσα επιστολή ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής σας εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες για την ευγενική προσφορά των βιβλίων στη νεοσύστατη βιβλιοθήκη της κοινότητά μας.

Η προσφορά σας αυτή θα συμβάλλει στον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης μας , στην πνευματική καλλιέργεια και αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου των κατοίκων μας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του αναγνωστικού μας κοινού.

Ο Πρόεδρος

Καλαμπούκας Γεώργιος

Η γνώμη σας είναι για μας σημαντική!

Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που ακολουθεί … Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποτελούν για μας απαραίτητη πληροφορία στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση!

https://goo.gl/forms/jSkf3hHppjCFx8Ow2